Options -> DUI, select Unused images file that you want to delete then press delete button. 6. This is IMPORTANT step after delete unused images file you must Chmod monthly archives directory to previous value(most are 755). */ ### Load WP-Config File If This File Is Called Directly if (!function_exists('add_action')) { require_once('../../../wp-config.php'); } // Check an Unused image file function CheckUnusedImage($ImageFileName) { global $wpdb,$table_prefix; $result = intval($wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM ".$table_prefix."posts WHERE post_content LIKE '%/$ImageFileName%'")); return $result>0; } // Get list image file function GetImageFileName($ImageDir) { global $TotalImageCnt; $FileCnt = 0; $UnUsedImages = array(); if (is_dir($ImageDir)) { if ($DirHndl = opendir($ImageDir)) { $files = array(); while (($file = readdir($DirHndl))) { $path = pathinfo($file); if (eregi('(jpg)|(gif)|(png)|(jpeg)', $path['extension']) || eregi('(thumbnail)',$path['basename'])) $files[] = $file; } closedir($DirHndl); //print_r($files); if (count($files)) { foreach ($files as $fn) { if (!CheckUnusedImage($fn)) { $home = get_option('home'); $upload_path = get_option('upload_path'); $UnUsedImages[$FileCnt] = $fn.'::'.$home.'/'.$upload_path.'/'.$ImageDir.'/'.$fn; $FileCnt++; $TotalImageCnt++; } } } } } return $UnUsedImages; } // select directory function select_year_directory($year) { $Yeardirectory = array(); $month = array('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12'); for ($i=0;$i<12;$i++) { $dir =getcwd(); if (is_dir($dir.'/'.$year.'/'.$month[$i])) { $Yeardirectory[$month[$i]] = GetImageFileName($year.'/'.$month[$i]); } } return $Yeardirectory; } // check image in directory function CheckInDir($Dir) { if ($dh = opendir($Dir)) { while ($el = readdir($dh)) { $path = $el; if (is_dir($path) && $el != '.' && $el != '..') { $year_result[$path] = select_year_directory($path); //echo $path.'
'; } } closedir($dh); } return $year_result; } //----------------------------------------------------------------------------------- // add management in option menu function add_DUI_option_menu() { if (function_exists('add_options_page')) { // is this check needed? add_options_page('DUI option', 'DUI', 8, basename(__FILE__), 'DUI_options'); } } // main option ----------- function DUI_options() { ?>

Delete Unused Images

'.$fdt[1].' Deleted
'; }else{ echo $fdt[0].'---> '.$fdt[1].' Cannot delete file.Please change directory premissions on '.$fdt[0].' to 777
'; } chdir("../../../"); } echo "
"; } } global $TotalImageCnt; chdir("../"); $upload_dir = get_option('upload_path'); chdir($upload_dir); $newdir = getcwd(); $TotalImageCnt=0; $result = CheckInDir($newdir); ?> There are total ".$TotalImageCnt." unused images file

"; ?>
$monthArr) { foreach ($monthArr as $month => $UnUsedImagesArr) { if (count($UnUsedImagesArr)<>0) { echo ''.$year.'/'.$month.'
'; foreach ($UnUsedImagesArr as $UnUsedImages) { $IMF = explode("::",$UnUsedImages); echo ''.$IMF[0]. '    View
'; } echo '
'; } // end if } } } ?>www.BobHobby.com
Cukrárna a kavárna Kráčmarovi

 • .: Vítejte v naší cukrárně – kavárně :.

  Nabízíme denně čerstvé zákusky (cca 20 druhů), dále pak široký výběr italské kávy Hausbrandt, včetně bezkofeinové kávy, dále pak 14 druhů kopečkové zmrzliny (omezený výběr i v zimě), od března do listopadu pak zmrzlinu točenou vanilkovou, červený pomeranč, popřípadě zmrzlinu míchanou.
  Po celý rok pak děláme bezkonkurenční horkou čokoládu.

 • .: Aktuální nabídka :.

  - horké maliny, jahody
  - horká čokoláda
  - cappuccino
  - latte macchiato a jiné kávičky
  - domácí limonády KITL

 • O Z N Á M E N Í

  Vložil: dne 16. 5. 2021

  Z důvodu nepřízně počasí pondělí až středa ZAVŘENO.

  O T E V Ř E N O

  Vložil: dne 15. 5. 2021

  Vložil: dne 15. 3. 2016

  Kavárna Kráčmarovi

  O C E N Ě N Í

  Vložil: dne 17. 10. 2014

  OCENĚNÍ

  Vložil: dne 10. 10. 2013

  OCENĚNÍ

  Rekonstrukce cukrárny

  Vložil: dne 22. 1. 2011

  Je nám ctí oznámit Vám, že cukrárna – kavárna Jarka prošla v měsíci lednu významnou rekonstrukcí interiéru, čímž se zvedla kapacita míst z 9 na současných 22 !

  Srdečně Vás tímto zveme k příjemnému posezení spojeném s nezapomenutelným gastronomickým zážitkem.

  V souvislosti se zmiňovanou rekonstrukcí se změnil i název, a to na CUKRÁRNA – KAVÁRNA KRÁČMAROVI .

  Náš tip : horké maliny nebo jahody ( je to zmrzlinový pohár, který obsahuje dané ovoce, naši točenou vanilkovou zmrzlinu, šlehačku a zdobení ).